View the content of your X10 / X30 / X12 via any web enabled device and edit, organise, add album cover art and a whole lot more!
Từ khóa: NOVAFiDELITY Tips & Tricks – Web Services

Xem thêm:  Denon AVR-1713 - channel EQ

Có thể bạn quan tâm:

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *